Posts Tagged ‘Trgovina’

Fakture 2019

3 маја, 2019

Fakture sa posebnim mestom isporuke 

KALKULACIJE U 2018

7 марта, 2019

 

 

KALKULACIJA CENE ROBE I PRIJEMNICA MATERIJALA SA PRAVOM I BEZ PRAVA ODBITKA PRETHODNOG POREZA (izmena verzije 2018 u verziji 2019)

KALKULACIJA CENE NABAVLJENE ROBE OD POLJOPRIVRENIKA

KALKULACIJA CENE ROBE SA PRAVOM I BEZ PRAVA ODBITKA PRETHODNOG POREZA (verzija 2018)

Po poreskim propisima koji su stupili na snagu 2018 godine, došlo je do promene u načinu rada kod kalkulisanja veleprodajne i maloprodajne cene robe. Ovde su dati primeri rada po novim propisima a kroz program za knjigovodstvo CSYSTEMS™

 

Uvozna kalkulacija i kako je napraviti

Kalkulacija za nabavke od poljoprivrednika

Zaokruženje na dve decimale kod kalkulacije cene (prijemnice materijala)

Dodatni podaci o artiklu na kalkulaciji cene i na fakturi

KEPU knjiga

2 октобра, 2015

KEPU u velikoprodaji

KEPU pravilnik 2009

KEPU pravilnik 2009 dopuna 2010

KEPU knjiga

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-KEPU-KNJIGA.pdf

Avansni Računi – Avansi dati i primljeni

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-AVANSI-DATI-I-PRIMLJENI.pdf