Posts Tagged ‘programi’

ADS server i baza podataka programa

јануар 20, 2017

Advantage Database Server (ADS Remote server i ALS Local server) firme Sybase, pružaju punu podršku za Client-Server rad sa DBF/DBT/NTX/CDX fajlovima baze podataka. Programski paket CSYSTEMS urađen je u sistemu Client-Server sa 32-bitnim i 64-bitnim ADS remote i local serverom baze podataka. Rad sa ovim serverom podržan je i preko operativnog sistema Windows Server 2012 R čime je dobijen brz i efektan pristup programu i bazi podataka preko interneta putem Windows Remote Desktop Service sistema.

Kako se radi preko interneta

Kako se radi preko interneta u agenciji za knjigovodstvo

Podsetnik za rad sa ADS serverom i bez ADS servera

Advertisements

Knjigovodstvo Agencije za knjigovodstvo preko interneta

фебруар 3, 2015

Knjigovodstvo preko interneta u Agenciji za knjigovodstvo

Knjigovodstvo Firme preko interneta

фебруар 3, 2015

Knjigovodstvo u firmi sa pristupom preko interneta

Google Disk i upotreba za čuvanje i prenos podataka

Šta su osnovna pravila za rad sa programom CSYSTEMS

јануар 31, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-SU-OSNOVNA-PRAVILA-ZA-RAD-SA-PROGRAMOM-CSYSTEMS.pdf

Šta je Licenca za korisnika programa

јануар 31, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-JE-LICENCA-ZA-KORISNIKA-PROGRAMA.pdf

Šta je Licenca za program za knjigovodstvo

јануар 31, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-JE-LICENCA-ZA-PROGRAM-ZA-KNJIGOVODSTVO.pdf

Šta je legalni računarski program

јануар 31, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-JE-LEGALNI-RACUNARSKI-PROGRAM.pdf

TIM

јануар 24, 2015

Tim na razvoju softverskog programskog paketa CSYSTEMS™ i Open Source Project BAST Business Account Software Technology sistema od 1990-2015 čine:

Programer i Autor:

coba5

Slobodan Stanojević Coba, dipl.ing. ovlašćeni računovođa

www.cobasystems.com

Koautor i Konsultant:

mica6

Miloje Banković Mića, dipl.oec. ovlašćeni revizor Agencija za knjigovodstvo i poreski konsalting Banković

http://www.bankovic-knjigovodstvo.rs

Konsultant:

blagoje

Dragan Blagojević Blagoje, dipl.ing. elektrotehnike

http://kompjuterskeregistarkaseifiskalniprinteri.dragan-blagojevic.net

Pravni savetnik:

dragan

Dragan M. Stanojević, dipl.jur. advokat

Tehnička podrška, IT&S:

marko5

Marko Stanojević, oec.

Beta testeri:

Knjigovodstvena agencija  Banković Negotin, Knjigovodstvena agencija Konto Kladovo, Most Kragujevac doo, RAPP Zastava Kragujevac doo, Knjigovodstvena agencija Mina Kragujevac, Knjigovodstvena agencija Zlatni Konto Beograd.