Posts Tagged ‘plate’

Spisak za isplatu zarada za Intesa Banku

јануар 2, 2019

Spisak za isplatu zarada zaposlenih koji tekući račun imaju kod Banca Intesa

Kako se vrši generisanje spiska za isplatu zarada zaposlenima koji imaju tekući račun za zarade u Banca Intesa a prema novim pravilima Banca Intesa, iz programa CSYSTEMS

Advertisements