Posts Tagged ‘knjigovodstvo’

KALKULACIJE U 2018

7 марта, 2019

 

 

KALKULACIJA CENE ROBE I PRIJEMNICA MATERIJALA SA PRAVOM I BEZ PRAVA ODBITKA PRETHODNOG POREZA (izmena verzije 2018 u verziji 2019)

KALKULACIJA CENE NABAVLJENE ROBE OD POLJOPRIVRENIKA

KALKULACIJA CENE ROBE SA PRAVOM I BEZ PRAVA ODBITKA PRETHODNOG POREZA (verzija 2018)

Po poreskim propisima koji su stupili na snagu 2018 godine, došlo je do promene u načinu rada kod kalkulisanja veleprodajne i maloprodajne cene robe. Ovde su dati primeri rada po novim propisima a kroz program za knjigovodstvo CSYSTEMS™

 

Uvozna kalkulacija i kako je napraviti

Kalkulacija za nabavke od poljoprivrednika

Zaokruženje na dve decimale kod kalkulacije cene (prijemnice materijala)

Dodatni podaci o artiklu na kalkulaciji cene i na fakturi

UGOSTITELJSTVO

23 фебруара, 2019

KNJIGOVODSTVO UGOSTITELJA

CRNO-BELO KNJIGOVODSTVO UGOSTITELJA DEO 1

CRNO-BELO KNJIGOVODSTVO UGOSTITELJA DEO 2

PROIZVODNJA KOD UGOSTITELJA – KORISNIČKO UPUTSTVO

PROIZVODNJA PREMA PRODAJI

PROIZVODNJA POLUPROIZVODA I OTPIS PROIZVODA KOD UGOSTITELJA

ORGANIZACIJA I KALKULACIJA PROSLAVE U SALI ZA PROSLAVE UGOSTITELJA

Kada treba biti a kada ne u sistemu PDV

2 јануара, 2019

Prikaz efekata jedne iste firme kada posluje u PDV sistemu i van PDV sistema

Proizvodnja Vina

17 априла, 2017

Knjigovodstvo proizvodnje grožđa i vina (smernice)

Knjigovodstvo vinogradarstva i Knjigovodstvo vinarstva

Zarade i način obračuna

19 јануара, 2017

Ugovorena mesečna bruto zarada

Ugovorena mesečna bruto cena sata

Ugovorena mesečna neto zarada

Minimalna neto zarada (minimalac)

Zarada u javnim preduzećima i umanjenje zarade

Proizvodnja i obračun proizvodnje

19 јануара, 2017

Proizvodnja i obračun proizvodnje u programu CSYSTEMS

Gotovi proizvodi i nedovršenja proizvodnja

Odstupanje od planske cene

 

Autoservis (smernice)

7 октобра, 2016

Knjigovodstvo auto servisa (smernice)

EXCEL tabele iz programa za knjigovodstvo

2 октобра, 2015

EXCEL tabele kao knjigovodstvena dokumentacija

KEPU knjiga

2 октобра, 2015

KEPU u velikoprodaji

KEPU pravilnik 2009

KEPU pravilnik 2009 dopuna 2010

Prenos podataka Knjigovodstvo – Registar Kasa

15 априла, 2015

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Prvi deo

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Drugi deo

Prenos podataka između Knjigovodstva i Fiskalne kase