ADS server i baza podataka programa

јануар 20, 2017

Advantage Database Server (ADS Remote server i ALS Local server) firme Sybase, pružaju punu podršku za Client-Server rad sa DBF/DBT/NTX/CDX fajlovima baze podataka. Programski paket CSYSTEMS urađen je u sistemu Client-Server sa 32-bitnim i 64-bitnim ADS remote i local serverom baze podataka. Rad sa ovim serverom podržan je i preko operativnog sistema Windows Server 2012 R čime je dobijen brz i efektan pristup programu i bazi podataka preko interneta putem Windows Remote Desktop Service sistema.

Kako se radi preko interneta

Kako se radi preko interneta u agenciji za knjigovodstvo

Podsetnik za rad sa ADS serverom i bez ADS servera

Advertisements

Zarade i način obračuna

јануар 19, 2017

Ugovorena mesečna bruto zarada

Ugovorena mesečna bruto cena sata

Ugovorena mesečna neto zarada

Minimalna neto zarada (minimalac)

Zarada u javnim preduzećima i umanjenje zarade

Proizvodnja i obračun proizvodnje

јануар 19, 2017

Proizvodnja i obračun proizvodnje u programu CSYSTEMS

Gotovi proizvodi i nedovršenja proizvodnja

Odstupanje od planske cene

 

Autoservis (smernice)

октобар 7, 2016

Knjigovodstvo auto servisa (smernice)

Građevinarstvo (smernice)

октобар 7, 2016

Knjigovodstvo građevinarstva (smernice)

Kompenzacija za stan

 

PDV

јун 10, 2016

Kada je bolje biti u PDV a ne van PDV

GLAVNA KNJIGA

фебруар 25, 2016

GLAVNA KNJIGA kontrola ispravnosti podataka

RACIO ANALIZA iz podataka glavne knjige

MRP Material Resource Planing

јануар 28, 2016

MRP (Material Resource Planing)

BOM (Bill Of Materials)

BOM (Bill Of Materials project)

BOM (Bill Of Materials Software)

SASTAVNICA PROIZVODA I PROIZVODNI PLAN

PROIZVODNI PLAN I PROIZVODNI NALOG

EXCEL tabele iz programa za knjigovodstvo

октобар 2, 2015

EXCEL tabele kao knjigovodstvena dokumentacija

KEPU knjiga

октобар 2, 2015

KEPU u velikoprodaji

KEPU pravilnik 2009

KEPU pravilnik 2009 dopuna 2010