Archive for the ‘PDV’ Category

Kada treba biti a kada ne u sistemu PDV

2 јануара, 2019

Prikaz efekata jedne iste firme kada posluje u PDV sistemu i van PDV sistema

PDV kod sekundarnih sirovina

2 јануара, 2019

PDV evidencija kod nabavke i prodaje sekundarnih sirovina

Kako se vrši upis nabavke i prodaje sekundarnih sirovina u PDV evidenciju i POPDV obrazac u programu CSYSTEMS

 

PDV

10 јуна, 2016

Kada je bolje biti u PDV a ne van PDV

Porez na upotrebu mobilnog telefona

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-POREZ-NA-UPOTREBU-MOBTELEFONA.pdf

PDV slučajevi

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-PDV-SLUCAJEVI.pdf

Kompenzacija za stan

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-KOMPENZACIJA-ZA-STAN.pdf

PDV stope i tarife i način izmene

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-PDV-STOPE-I-TARIFE-IZMENA.pdf