Archive for the ‘KOMISION’ Category

Komision

31 јануара, 2015

Nabavka i prodaja i knjiženje komisione robe

Kalkulisanje i fakturisanje komisione robe