Archive for the ‘FISKALNA KASA’ Category

Prenos podataka Knjigovodstvo – Registar Kasa

15 априла, 2015

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Prvi deo

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Drugi deo

Prenos podataka između Knjigovodstva i Fiskalne kase