PDV kod sekundarnih sirovina

PDV evidencija kod nabavke i prodaje sekundarnih sirovina

Kako se vrši upis nabavke i prodaje sekundarnih sirovina u PDV evidenciju i POPDV obrazac u programu CSYSTEMS

 

Advertisements

Ознаке: