Prenos podataka Knjigovodstvo – Registar Kasa

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Prvi deo

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Drugi deo

Prenos podataka između Knjigovodstva i Fiskalne kase

Advertisements

Ознаке: ,