Archive for април 2015

Prenos podataka Knjigovodstvo – Registar Kasa

15 априла, 2015

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Prvi deo

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Drugi deo

Prenos podataka između Knjigovodstva i Fiskalne kase

Podešavanje forme i sadržaja fakture

3 априла, 2015

Podešavanje forme i sadržaja 

Podešavanje logo slike

RMFK kontrola ispravnosti cena zaliha i ispravka cena

3 априла, 2015

Početno stanje zaliha u novoj poslovnoj godini

Kontrola ispravnosti cena i ispravka cena

Upis ulaza i izlaza i cena na karticu artikla

Vođenje magacina materijala po prosečnoj nabavnoj ceni

3 априла, 2015

Kako funkcionišu magacini koji se vode po prosečnim nabavnim cenama

Ispravka prosečnih cena materijala kada su pogrešno firmirane i knjižene

Ispravka prosečnih cena materijala slučaj 1 (ispravno knjiženje)

Ispravka prosečnih cena materijala slučaj 2 (neispravno knjiženje)