Archive for јануар 2015

Šta su osnovna pravila za rad sa programom CSYSTEMS

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-SU-OSNOVNA-PRAVILA-ZA-RAD-SA-PROGRAMOM-CSYSTEMS.pdf

Šta je Poslovno Računovodstvo

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-JE-POSLOVNO-RACUNOVODSTVO.pdf

Šta je racio analiza

Šta je google disk

 

Šta je Licenca za korisnika programa

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-JE-LICENCA-ZA-KORISNIKA-PROGRAMA.pdf

Šta je Licenca za program za knjigovodstvo

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-JE-LICENCA-ZA-PROGRAM-ZA-KNJIGOVODSTVO.pdf

Šta je legalni računarski program

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/STA-JE-LEGALNI-RACUNARSKI-PROGRAM.pdf

Skladištenje i prevoz tuđe robe

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-SKLADISTENJE-I-PREVOZ-TUDJE-ROBE.pdf

Stvarna cena koštanja proizvoda

31 јануара, 2015

STVARNA CENA KOŠTANJA PROIZVODA

PROIZVODNJA DEO 1 ELEMENTI PROIZVODA

PROIZVODNJA DEO 2 ZALIHE MATERIJALA

PROIZVODNJA DEO 3 PLANSKA CENA MATERIJALA

PLANSKA CENA PROIZVODA

Kako funkcionišu magacini koji se vode po prosečnim nabavnim cenama

Proizvodnja pekarskih proizvoda

31 јануара, 2015

PROIZVODNJA PEKARSKIH PROIZVODA

PRODAJA PEKARSKIH PROIZVODA

PEKARSKI PROIZVODI PRIJEM-PRODAJA-OTPIS

PROIZVODNJA KORAK-PO-KORAK

Prijava greške u toku rada programa

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-PRIJAVA-GRESKE.pdf

Porez na upotrebu mobilnog telefona

31 јануара, 2015

http://www.cobasystems.com/PDF/FAQ-POREZ-NA-UPOTREBU-MOBTELEFONA.pdf